Zajęcia dodatkowe

Oferujemy dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów

Zajęcia Wokalno – Taneczne: Pan Andrzej Dubieniecki

andrzej-dubieniecki-zajecia-wokalno-taneczne

Szachy: Pan Adam Drews

andrzej-drews-szachy

Zabawy z językiem angielskim: Pani Agnieszka Krzyżanowska

Zajęcia Wokalno – Taneczne: Pani Ewa Jamrozek

ewa-jamrozek-zajecia-wokalno-taneczne

Tenis  ziemny: Pan Wojciech Wróbel

wojciech-wrobel-zabawy-z-tenisem

Twórczość teatralna prowadzona metodą „Drama”: Pan Adam Karaś

adam-karas-drama

Gimnastyka korekcyjna: Pani Romualda Stępień

romualda-stepien-gim-korekcyjna

 

 

Psycholog dziecięcy: Pani Magdalena Łucarz

Logopeda: Pani Dominika Bednarska