Rozkład dnia

Harmonogram przedszkola

6:30-7:50

Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne w małych zespołach, zabawy przy stolikach.

7:50-8:00

Czynności porządkowo-gospodarcze.

8:00-8:15

Ćwiczenia poranne.

8:15-8:25
Mycie rąk.
8:30-8:55
Śniadanie
9:00-10:00
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
10:00-10:15
II śniadanie
10:15-11:30
Zabawy dowolne, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie, zajęcia dodatkowe
11:30-11:45
Zabawa ruchowa
11:45-12:00
Mycie rąk
12:00-12:15
Obiad – zupa
12:00-12:15
Obiad – zupa
12:15-13:30
Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie, praca wyrównawcza
13:30-13:50
Czynności porządkowo-gospodarcze
13:50-14:00
Zabawa ruchowa
14:00-14:20
Obiad – II danie
14:20-16:30
Zabawy dowolne, praca wyrównawcza, prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci do domów