Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W dniach od 28 stycznia do 08 lutego 2019r. rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą składać Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

W dniach od 01 lutego do 15 marca 2019r. odbywać się będzie nabór nowych

dzieci do grup przedszkolnych.

Rodzice mogą składać Wniosek o przyjęcie

dziecka do przedszkola.

Dnia 27 marca 2019r. odbędzie się posiedzenie

Komisji rekrutacyjnej.

Dnia 01 kwietnia 2019r. zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć

w sekretariacie przedszkola.