Kronika Przedszkola

Autorami zdjęć w kronice  jest personel Przedszkola oraz osoby, które powierzyły prawa autorskie na ich rzecz, za wyjątkiem wycinków prasowych. Prezentowane w kronice zdjęcia i teksty mogą służyć wyłącznie do celów domowych, prywatnych. Publikacja w mediach zdjęć lub tekstów, czy też ich fragmentów  bez zgody Dyrekcji Przedszkola narusza prawo  i będzie ścigane.