4 latki „Pszczółki”

Witamy w grupie Pszczółki

Jesteśmy „Pszczółkami” do naszej grupy chodzą dzieci 4 letnie. Nauczycielem prowadzącym grupę jest pani Henryka Poznańska. Naszym zadaniem jest nauka poprzez zabawę. Pracowite pszczółki chętnie zdobywają nowe umiejętności, codziennie czeka nas wiele spotkań z nauką i odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata. Na co dzień zdobywamy wiedzę odkrywając siebie, naszą pracę opieramy na programach takich jak: „Klucz do uczenia się”, „W kręgu zabawy” oraz „Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego”. Radosne pszczółki zawsze dadzą radę ponieważ, jest przy nas nasza Pani pod jej czujnym okiem rozwijamy się każdego dnia.

Wychowawca: Henryka Poznańska

Nauczyciele uzupełniający: Agnieszka Krzyżanowska

Pomoc nauczyciela: Emilia Skorna

Pszczółki w roku szkolnym 2019/2020: Aleksandra, Marcel,Nikola, Oliwia,Janusz, Zofia,Mikołaj, Maksymilian,Wiktoria, Jakub,Franciszek, Jakub, Marcel, Gabriel,Olivier,Ryszard,Antoni,Maja,Paula,Antoni, Franciszek,Paulina, Amelia.

Szatnie mamy na parterze


Ogłoszenia
</p>

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE

Tematy kompleksowe w miesiącu październiku:

  1. Tydzień pierwszy „Jesień w ogrodzie i sadzie”,
  2. Tydzień drugi „jesień w lesie”,
  3. Tydzień trzeci „Jesień w lesie”,
  4. Tydzień czwarty „bawimy się z kluczem- Trzy koziołki spryciołki”
  5. Tydzień piąty „Bawimy się z kluczem-trzy koziołki spryciołki”
2. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu październiku:

  1. Tydzień – samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych, tworzenie kącika przyrody, celebrowanie Dnia Chłopaka, rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowania się na uroczystościach przedszkolnych, rozwijanie mowy, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego , wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych norm i reguł w grupie, wdrażanie do bezpiecznego zachowywania się w przedszkolu i na spacerach, itp.
  2. Tydzień – kształtowanie pamięci odtwórczej podczas nauki wiersza pt. ”Gdzie mieszka Echo”, doskonalenie manualne ręki podczas malowania farbami, celebrowanie święta warzyw, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, wdrażanie do używania form grzecznościowych – proszę, przepraszam, dziękuję, „Dzień dobry”, „Do widzenia”, przestrzeganie wspólnych ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
  3. Tydzień – wdrażanie do odpowiedniego zachowywania się na uroczystościach przedszkolnych, zapoznanie z zwyczajami zwierząt w lesie, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczej, dostarczanie wiadomości o środowisku przyrodniczym, rozwijanie umiejętności posługiwania się klejem podczas wyklejania, zapoznanie z wybranymi przedstawicielami grzybów jadalnych i niejadalnych.
  4. Tydzień – kształtowanie uważnego słuchania, doskonalenie umiejętności wokalnych, interpretowanie ruchem i gestem podczas piosenki, poznajemy zawód fotografa, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej , rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, wdrażanie do odpowiedniego traktowania zwierząt, rozwijanie poczucia bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami, których nie znamy , doskonalenie manualne ręki, doskonalenie samodzielnego jedzenia i poprawnego trzymania sztućców.
  5. Tydzień – kształtowanie uważnego słuchanie, rozwijanie umiejętności zapamiętania bajki, wdrażanie do samodzielnego ubierania się, zachęcanie do samodzielności w sferze samoobsługi, wypowiadanie się na temat czynności, które samodzielnie się wykonuje, rozwijanie pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności ruchowej.

 

3. WIERSZ

Wiersz do nauki:

Wiersz pt. „Gdzie mieszka echo?”

Echo się niesie po zielonym lesie.

Gdzie mieszka echo? Gdzieś bardzo daleko.

W dębie wysokim, pod samym obłokiem.

– Hop, hop? – krzyczałem, gdy pod lasem stałem.

– Hop, hop – daleko odkrzyknęło echo.

4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE