5 latki „Pszczółki”

Witamy w grupie Pszczółki

Jesteśmy „Pszczółkami” do naszej grupy chodzą dzieci 4 i 5 letnie. Nauczycielem prowadzącym grupę jest pani Natalia Kuca. Naszym zadaniem jest nauka poprzez zabawę. Pracowite pszczółki chętnie zdobywają nowe umiejętności, codziennie czeka nas wiele spotkań z nauką i odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata. Na co dzień zdobywamy wiedzę odkrywając siebie, naszą pracę opieramy na programach takich jak: „Klucz do uczenia się”, „W kręgu zabawy” oraz „Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego”. Radosne pszczółki zawsze dadzą radę ponieważ, jest przy nas nasza Pani pod jej czujnym okiem rozwijamy się każdego dnia.

Wychowawca: Natalia Kuca

Nauczyciele uzupełniający: Marianna Jarzyńska
Agnieszka Krzyżanowska

Pomoc nauczyciela: Maria Babiarz

Pszczółki w roku szkolnym 2018/2019: Amelia, Filip, Fabian, Ignacy, Antoni, Ksavier, Cezary, Fabian, Filip, Hubert, Natalia, Kornelia, Wiktoria, Bartek, Szymon, Aurelia, Maciek, Krzysiu, Oliwier, Klaudia, Tomasz, Blanka Maryla, Alex

Szatnie mamy na parterze


Ogłoszenia

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE
  1. „Z końca świata czy zza ścian, to przyjaciel nasz kochany!”
  2. „ Coś się skrada coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści ”
  3. „Góry , morze , wieś, jezioro, gdzie rodzice Nas zabiorą?”
2. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Temat kompleksowy:

„Z końca świata czy zza ścian, to przyjaciel nasz kochany!”

Umiejętność ogólna :
Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju;
Przygotowanie do godnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur;
Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków;
Odczytywanie symboli na mapie i globusie

temat kompleksowy:

„ Coś się skrada coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści ”

Umiejętność ogólna:

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli;
Rozwijanie zdolności liczenia,dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów;
Ćwiczenie spostrzegawczośc, pamięci i wrażliwości słuchowej;
Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściaganek.

temat kompleksowy

„Góry , morze , wieś, jezioro, gdzie rodzice Nas zabiorą?”,

Umiejętność ogólna

Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski;
Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zadań( poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie);
uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt;
budzenie zainteresowań czytelniczych ,
zachęcanie do podejmowanie prób samodzielnego czytania;
wdrażanie dzieci do wyodrębnienia głosek w prostych słowach;
rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie

3. WIERSZ

WIERSZ Pożegnanie

Minął roczek szkolny,
Na wakacje nadszedł czas.
Pożegnać przedszkole Winien każdy z nas.
Żegnamy was, misie I lalki w wózeczkach,
Samochody, książki, Kredki w pudełeczkach.
Żegnamy, żegnamy, Na wakacje czas.
A gdy się już skończą Wróci każdy z nas.

4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE