4 latki „Pszczółki”

Witamy w grupie Pszczółki

Jesteśmy „Pszczółkami” do naszej grupy chodzą dzieci 4 letnie. Nauczycielem prowadzącym grupę jest pani Henryka Poznańska. Naszym zadaniem jest nauka poprzez zabawę. Pracowite pszczółki chętnie zdobywają nowe umiejętności, codziennie czeka nas wiele spotkań z nauką i odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata. Na co dzień zdobywamy wiedzę odkrywając siebie, naszą pracę opieramy na programach takich jak: „Klucz do uczenia się”, „W kręgu zabawy” oraz „Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego”. Radosne pszczółki zawsze dadzą radę ponieważ, jest przy nas nasza Pani pod jej czujnym okiem rozwijamy się każdego dnia.

Wychowawca: Henryka Poznańska

Nauczyciele uzupełniający: Agnieszka Krzyżanowska

Pomoc nauczyciela: Emilia Skorna

Pszczółki w roku szkolnym 2019/2020: Aleksandra, Marcel,Nikola, Oliwia,Janusz, Zofia,Mikołaj, Maksymilian,Wiktoria, Jakub,Franciszek, Jakub, Marcel, Gabriel,Olivier,Ryszard,Antoni,Maja,Paula,Antoni, Franciszek,Paulina, Amelia.

Szatnie mamy na parterze


Ogłoszenia
</p>

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE

Tematy kompleksowe w miesiącu marcu;

  1. Tydzień pierwszy – „Nasz kącik przyrodniczy”
  2. Tydzień drugi – „Od ziarenka do bohenka”
  3. Tydzień trzeci – „ Nasz kosmos”
  4. Tydzień czwarty – „ Woda to życie”

Tydzień piąty – „ Wszystko o Teatrze”

2. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w miesiącu marcu:

  1. Tydzień pierwszy – wdrażanie do dbania o estetykę sali, zapoznanie z potrzebami jakie potrzebują rośliny do życia, dbanie o higienę poprzez mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie oraz pobycie na świeżym powietrzu, zachowanie czystości w miejscu zabawy, zajęć oraz przy posiłku, kształtowanie uważnego słuchania,  doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej, celebrowanie Dnia Kobiet,
  2. Tydzień drugi – zapoznanie z cyklem produkcyjnym wypieku pieczywa poczynając od uprawy gleby, sianie zbóż, poprzez mielenie mąki i wyrabianie chleba, prezentacja wybranych ziaren zbóż – pszenica, jęczmień, owies,  rozwijanie umiejętności zapamiętywania bajki, rozwijanie umiejętności układanie historyjki obrazkowej, rozwijanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne bohaterów, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej, wdrażanie do bezpiecznego poruszania się podczas spacerów,
  3. Tydzień trzeci – wzbogacenie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, zapoznanie z układem słonecznym, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej, wdrażanie do bezpiecznego poruszania się podczas spacerów, celebrowanie pierwszego Dnia Wiosny,
  4. Tydzień czwarty – kształtowanie postawy badawczej wobec świata, dostrzeganie piękna przyrody, wyjaśnienie znaczenia i obiegu wody w przyrodzie, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wdrażanie do odpowiedniego zachowania się podczas występów, uświadomienie doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej, wdrażanie do bezpiecznego poruszania się podczas spacerów,

5. Tydzień piąty – rozwijanie wiedzy na temat Teatru, wdrażanie do odpowiedniego zachowywania się w miejscu publicznym, rozwijanie umiejętności pracy w parach, , prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt mieszkających na łące, uświadomienie, że wszystkie żywe stworzenia mają prawo do bezpiecznego życia, poznanie cyklu rozwojowego pszczoły,

 

3. WIERSZ
4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE