4 – 5 – latki „Mrówki”

Witamy w grupie Mrówki

Jesteśmy grupą „Mrówek”. Do naszej grupy chodzą dzieci 4 – 5 – letnie. Nauczycielem prowadzącym grupę jest Pani Agnieszka Scheffler. Naszym zadaniem jest nauka poprzez zabawę. Pracowite mrówki chętnie zdobywają nowe umiejętności i doświadczenia. Codziennie czeka nas wiele spotkań z nauką i odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata. Pracowite mrówki zawsze dają radę, ponieważ jest przy nas Pani Agnieszka, dzięki której rozwijamy się każdego dnia.

Nauczyciel prowadzacy grupę:  Agnieszka Scheffler

Szatnię mamy na parterze


Ogłoszenia
</p>

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE

Tematy kompleksowe na maj:

  1. „Wiosna na wsi”
  2. „Łąka w maju”
  3. „Święto rodziców”
  4. „Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa”
2. ZAMERZENIA DYDAKTYCZNE

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj:

Temat kompleksowy – „Wiosna na wsi”

Umiejętność ogólna – poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i młodych), rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych, porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa.

Temat kompleksowy – „Łąka w maju”

Umiejętność ogólna –  obserwowanie w zmian zachodzących wiosną w przyrodzie, poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacanie wiadomości zwierząt i roślin żyjących na łące.

Temat kompleksowy – „Święto rodziców”

Umiejętność ogólna –  podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego, opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny, dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt, określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych, kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków, kształtowanie przynależności społecznej, poznanie wartości jaka jest rodzina i szacunek.

Temat kompleksowy – „Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa”

Umiejętność ogólna – zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia, rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy, doskonalenie mowy komunikatywnej, zapoznanie z podstawowymi przyborami oraz zawodami.

3. WIERSZ
Wiersz „Najważniejsza jest rodzina”
Zawsze wszystko się udaje
Cztery ręce, to nie dwie
Razem z tatą pomagamy
Kiedy mama czegoś chce.
Pomagamy sobie wszyscy
Bo od tego jest rodzina
Od niej uczysz się wszystkiego
Tak się życie twe zaczyna.
Wiersz „Cała łąka dla taty i mamy”

Mamo! Tato! Chodźcie z nami!
Damy Wam – łąkę.
Z kwiatami, ze skowronkiem, ze słonkiem.
Do wąchania, słuchania, patrzenia…

A do łąki dodamy życzenia.
Nawet gdy się zachmurzy na niebie,
nawet gdy się kłopotów nazbiera,
my uśmiechniemy się do siebie,
zawsze, jak dziś, jak teraz!

4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE