4 – 5 – latki „Mrówki”

Witamy w grupie Mrówki

Jesteśmy grupą „Mrówek”. Do naszej grupy chodzą dzieci 4 – 5 – letnie. Nauczycielem prowadzącym grupę jest Pani Agnieszka Scheffler. Naszym zadaniem jest nauka poprzez zabawę. Pracowite mrówki chętnie zdobywają nowe umiejętności i doświadczenia. Codziennie czeka nas wiele spotkań z nauką i odkrywanie tajemnic otaczającego nas świata. Pracowite mrówki zawsze dają radę, ponieważ jest przy nas Pani Agnieszka, dzięki której rozwijamy się każdego dnia.

Nauczyciel prowadzacy grupę:  Agnieszka Scheffler

Szatnię mamy na parterze


Ogłoszenia
</p>

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE

Tematy kompleksowe na październik:

  1. Jesień w ogrodzie
  2. Jesień w parku
  3. Jesień w lesie
  4. Zwierzęta przygotowują się do zimy.
2. ZAMERZENIA DYDAKTYCZNE

Zamierzenia na miesiąc: październik

Temat kompleksowy – „Jesień w ogrodzie”

Umiejętność ogólna – poznanie nazw warzyw,  doskonalenie zmysłu dotyku i węchu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie dużej i małej motoryki, rozpoznawanie określonych kolorów i kształtów, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

Temat kompleksowy – „Jesień w parku”

Umiejętność ogólna – posługiwanie się określeniami: duży, większy, największy, poznanie nazw wybranych owoców drzew liściastych i iglastych, rozwijanie wyobraźni, poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona), poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np.: lup, lornetek, uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (park), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi, zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie

temat kompleksowy – „Jesień w lesie”

Umiejętność ogólna – rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczej, dostarczanie wiadomości o środowisku przyrodniczym,  zapoznanie z wybranymi przedstawicielami grzybów jadalnych i trujących.

temat kompleksowy – „Zwierzęta przygotowują się do zimy”

Umiejętność ogólna – poznawanie wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy (jeż, miś) ich zwyczajów, rozwijanie bezpiecznego poruszania się po sali podczas zabaw ruchowych

3. WIERSZ

„Jeż” – Hanna Zdzitowiecka

Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.
Węszy noskiem w lewo, w prawo,
to pod listkiem, to pod trawą,
gdzie się kryje dobry łup.
Drepcze mały jeż – tup, tup.
Drepcze poprzez lasu gąszcze,
łapie myszy, węże, chrząszcze…
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi.
4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE