2,5 – 3 latki „Biedronki”

Witamy w grupie Biedronki

Do grupy „Biedronki” uczęszczają dzieci 2,5-3-letnie. Nauczycielem prowadzącym jest Pani Agnieszka Bąk. Dzieci z naszej grupy poznają siebie nawzajem, panie i przedszkole. Najwięcej czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspaniałą wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności dzieci: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną. Nasz dzień zajmują wesołe zabawy w kącikach tematycznych oraz różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające naszą samodzielność i zapoznające nas z najbliższym środowiskiem. Zawsze dbamy o naszą salę sprzątając zabawki. Często wychodzimy też na spacery i lubimy bawić się na placu przedszkolnym. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

Nauczycciel prowadzący grupę: Agnieszka Bąk

Nauczyciel uzupełniający: Marianna Jarzyńska

Szatnię mamy na parterze


 

Ogłoszenia
 

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE

Tematy kompleksowe na maj:

1) Gdzie jest kraina fantazji? – cz. 1

2) Gdzie jest kraina fantazji? – cz. 2

3) Kogo kocham, kto mnie kocha? – cz. 1

4) Kogo kocham, kto mnie kocha? – cz. 2

2. ZAMERZENIA DYDAKTYCZNE

Zamierzenia dydaktyczne wychowawcze na maj:

 • doskonalenie umiejętności słuchania bajek i rozpoznawania ich bohaterów,
 • poznawanie różnych rodzajów książek i kształtowanie umiejętnści korzystania z nich,
 • uczestniczenie w zabawach teatralnych,
 • posługiwanie się gestem, muzyką i rekwizytami,
 • przeliczanie elementów, stosowanie wymiany „jeden za jeden”,
 • doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się w miejscu publicznym,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi,
 • nazywanie i opisywanie na podstawie fotografii członków swojej rodziny,
 • kształtowanie umiejętności w schemacie własnego ciała,
 • podejmowanie próby rozpoznawania i nazywania emocji,
 • okazywanie miłości najbliższym,
 • utrwalenie nazw instrumentów,
 • pokonywanie nieśmiałości podczas występu przed publicznością,
 • rozwijanie zdolności plastycznych.
3. WIERSZ
4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE