2,5 – 3 latki „Biedronki”

Witamy w grupie Biedronki

„Biedronki”–jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu, dopiero się poznajemy, uczymy się samodzielnego ubierania i jedzenia. Jesteśmy chętni do współpracy z naszą Panią Moniką. Bardzo lubimy się bawić w kącikach, naszym ulubionym kącikiem jest kącik kuchenny i kącik konstrukcyjny z klockami Lego. Najbardziej podobają nam się zajęcia muzyczne Batii Strauss, wtedy możemy grać na instrumentach i tańczyć. Nasza Pani nas rozśmiesza wierszykami – pokazywankami, a My lubimy się śmiać.

Wychowawca: Monika Jóźwik

Nauczyciel uzupełniający:

Biedronki w roku szkolnym 2019/2020:

 

Szatnie mamy na parterze


 

Ogłoszenia
 

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE
1. Mamy jesień
2. Jesienne drzewa
3. Pada deszcz
4. Co robią zwierzęta jesienią?
5. Jaki jestem?

 

2. ZAMERZENIA DYDAKTYCZNE

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu październik, grupa ,,Biedronki”:

1) Tydzień pierwszy- Mamy Jesień– Bawimy się z Kluczem- Złap piłkę- rozwijanie umiejętności porównywania (porównywanie 3 przedmiotów pod względem rozmiaru); kształtowanie uważnego słuchania, rozwijanie mowy i koncentracji uwagi, rozwijanie sprawności manualnych, rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku siebie i integracja z grupą; ,,Święto warzyw”- rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowywania się na uroczystości.

2) Tydzień drugi- Jesienne drzewa– Bawimy się z Kluczem- Królestwo figur- rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur: koło, kwadrat i trójkąt; rozwijanie kinestetycznej procedury badania kształtów; ćwiczenie dobierania kolorów do tzw. norm sensorycznych ( zestawianie różnych elementów na zasadzie identycznych barw); przestrzeganie wspólnych ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozpoznawanie kształtów liści, poznanie nazw drzew, rozwijanie sprawności manualnych, rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania się, udział w uroczystościach przedszkolnych – „Święto drzewa” oraz dzień Edukacji Narodowej – rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowywania się na uroczystości.

3) Tydzień trzeci- Pada deszcz– Bawimy się z Kluczem- Ratowanie kurczaczków- ćwiczenie dopasowywania i rozpoznawania kolorów; rozwijanie umiejętności postrzegania świata z innej perspektywy; ćwiczenie artykulacyjne, rozwijanie sprawności manualnych oraz inwencji twórczej, rozwijanie poczucia rytmu, poznanie nazw i brzmienia tamburyna i bębenka, rozwijanie umiejętności w zakresie liczenia, rozwianie mowy i myślenia.  

4) Tydzień czwarty- Co robią zwierzęta jesienią- udział w uroczystościach przedszkolnych – Pasowanie na przedszkolaka, kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości przedszkolnej; Bawimy się z Kluczem- Matrioszka- rozwijanie umiejętności porównywania (porównywanie rozmiarów przedmiotów trójwymiarowych, dwuwymiarowych; powtórzenie słownictwa związanego z rozmiarami (np. duży, średni, mały, największy, mniejszy, najmniejszy); rozwijanie świadomości na przykładzie wybranych zwierząt (jeża, wiewiórki, jaskółki), że zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy, zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra),  rozwijanie mowy, kształtowanie uważnego słuchania, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce.

5) Tydzień piąty- Jaki jestem?- Zabawa z Kluczem- Jak masz na imię?- kształtowanie pozytywnego wizerunku siebie i integracji z grupą. Rozwija umiejętność wskazywania części ciała; określanie swoich fizycznych cech, poznawanie swojego ciała, rozwijanie umiejętności wskazywania i nazywania części ciała, wdrażanie muzyki ruchem,  rozwijanie mowy, kształtowanie uważnego słuchania, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce; ,,Święto Kundelka” – rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowywania się na uroczystości.

 

3. WIERSZ
4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE