2,5 – 3 latki „Biedronki”

Witamy w grupie Biedronki

„Biedronki”–jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu, dopiero się poznajemy, uczymy się samodzielnego ubierania i jedzenia. Jesteśmy chętni do współpracy z naszą Panią Henią. Bardzo lubimy się bawić w kącikach, naszym ulubionym kącikiem jest kącik kuchenny i kącik konstrukcyjny z klockami Lego. Najbardziej podobają nam się zajęcia muzyczne Batii Strauss, wtedy możemy grać na instrumentach i tańczyć. Nasza Pani nas rozśmiesza wierszykami – pokazywankami, a My lubimy się śmiać.

Wychowawca: Henryka Poznańska,

Nauczyciel uzupełniający: Agnieszka Krzyżanowska

Biedronki w roku szkolnym 2018/2019:

Hania, Lena, Remik, Marysia, Marta, Antosia, Kornelia, Aleksander, Gabrysia, Oliwia, Kornel, Maria, Maja, Alan, Adam, Ola, Marika, Zosia, Michał, Franek, Kuba, Gabryś, Olivier, Rysio, Antoś, Maja, Paula, Antoś, Franek, Mikołaj.

Szatnie mamy na parterze


 

Ogłoszenia
Proszę o zapewnienie dzieciom czapek przewiewnych na głowę podczas upałów.<br />Zachęcam do spotkań indywidualnych w celu omówienia obserwacji końcowej.
 

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE
Tematy kompleksowe w miesiącu czerwcu:
Tydzień pierwszy – Bawimy się z Kluczem – Moje ciało
Tydzień drugi – Bawimy się z Kluczem – Piękny Ja
Tydzień trzeci – Bawimy się z Kluczem – Nasze Emocje
Tydzień czwarty – Bawimy się z Kluczem – Chłopcy i Dziewczynki

 

2. ZAMERZENIA DYDAKTYCZNE

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze w miesiącu czerwcu;

1. Tydzień pierwszy – Bawimy się z Kluczem – Moje ciało- rozwijanie samoświadomości, utrwalanie i poszerzanie wiedzy o wyglądzie ludzkiego ciała, poznanie pojęcia , wzbogacanie słownika – indywidualne cechy, celebrowanie Dnia Dziecka, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,

2. Tydzień drugi – Bawimy się z Kluczem – Piękny Ja – bogacenie wiedzy o cechach twarzy poszczególnych osób, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy na temat funkcji i znaczenia skóry, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie uważnego słuchania,

3. Tydzień trzeci – Bawimy się z Kluczem – Nasze Emocje – rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie oraz innych poprzez obserwację gestów i wyrazu twarzy, rozwijanie empatii w relacjach z innymi osobami, rozwijanie estetyki podczas wykonywania pracy plastycznej,

4. Tydzień czwarty – Bawimy się z Kluczem – Chłopcy i Dziewczynki – rozwijanie umiejętności zauważania szanowania i doceniania indywidualności każdego człowieka, rozwijanie szacunku dla obu płci, kształtowanie umiejętności wokalnych, wdrażanie do zachowywania bezpieczeństwa podczas wakacji, kształtowanie pamięci odtwórczej, doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej.

 

3. WIERSZ
4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE