2,5 – 3 latki „Biedronki”

Witamy w grupie Biedronki

Do grupy „Biedronki” uczęszczają dzieci 2,5-3-letnie. Nauczycielem prowadzącym jest Pani Agnieszka Bąk. Dzieci z naszej grupy poznają siebie nawzajem, panie i przedszkole. Najwięcej czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspaniałą wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Realizując treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności dzieci: społeczną, językową, poznawczą, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną. Nasz dzień zajmują wesołe zabawy w kącikach tematycznych oraz różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające naszą samodzielność i zapoznające nas z najbliższym środowiskiem. Zawsze dbamy o naszą salę sprzątając zabawki. Często wychodzimy też na spacery i lubimy bawić się na placu przedszkolnym. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

Nauczycciel prowadzący grupę: Agnieszka Bąk

Nauczyciel uzupełniający: Marianna Jarzyńska

Szatnię mamy na parterze


 

Ogłoszenia
 

W tym miesiącu zamierzamy

1. TEMATY KOMPLEKSOWE

Tematy kompleksowe:

1) W co i jak się bawić?

2) Co nam daje ogień?

3) Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki? – cz. 1

4)Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki? – cz. 2

2. ZAMERZENIA DYDAKTYCZNE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wskazuje i nazywa części ciała,
 • odczytuje informację w formie graficznej,
 • poznaje zasady współżycia w grupie i uczestniczy w tworzeniu kodeksu,
 • ocenia zachowanie innych, porównując z ustalonymi zasadami.
 • poznaje właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane barwy,
 • potrafi wskazać i opisać różnicę pomiędzy dniem, a nocą,
 • zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.
 • uczy się szacunku i dbałości o swoje rzeczy,
 • wskazuje i nazywa części ciała,
 • wzbogaca swoją wiedzę na temat wybranych zwierząt.
 • uczy się zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami,
 • stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • doskonali koncentrację i sprawność manualną.
3. WIERSZ
4. PIOSENKA
5. URODZINKI GRUPOWE