Zabawa
Nasze przedszkole posiada bezpieczne sale i dwa place zabaw, zapewniających dużo nowych emocji.
Edukacja
Stawiamy akcent na kształtowanie własnego "JA" oraz podstawowych zasad ochrony przyrody.
Aktywność
Wiele zajęć dodatkowych, które pozwolą Państwa dzieciom w kształtowaniu ich osobowości.

Nasze przedszkole jest placówką niepubliczną, w której tworzymy warunki i klimat wychowawczy zapewniający wszechstronny rozwój wychowanków, wspomagamy w rozwijaniu uzdolnień, możliwości twórczych dzieci wykorzystując ich wrodzony potencjał, uczymy wyrażać uczucia, pomysły i poglądy z wykorzystaniem własnej spontaniczności i wyobraźni. Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
Walorem naszego przedszkola są dwa duże ogrody, które sprzyjają wyzwoleniu wielokierunkowej aktywności dziecka.

  • Stawiamy na wysoką jakośc żywienia dzieci – nie znajdą państwo w naszym jadłospisie sztucznych wyrobów. Całkowicie wyeliminowaliśmy również cukier
  •  Sale w których przebywają dzieci są całkowicie przystosowane do potrzeb dzieci
  •  Posiadamy dwa zmodernizowan place zabaw, kort tenisowy, oraz ogród owocowo – warzywny, całkowicie przystosowane do potrzeb dziecka
kid_playing

Kilka słów o naszym przedszkolu


Informacje dla rodziców

 

Szanowni Państwo!

Poniżej udostępniamy Państwu linki do pobrania darmowych książek dla dzieci o koronawirusie:

1. 📙 „Koronawirus. Książka dla dzieci” – Wydawnictwo Poradnia K

➡️ https://edukacja.warszawa.pl/…/22211-ksiazka-dla-dzieci-o-k…

2. 📘 „Masz tę moc” – Wydawnictwo Olesiejuk

➡️ http://www.sbp.pl/artykul/…

3. 📕 „Cześć. Jestem wirus – kuzyn przeziębienia i grypy” – Mindheart (należy odszukać plik z pdf w języku polskim)

➡️ https://www.mindheart.co/descargables

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zwracam  się z prośbą o przestrzeganie zadeklarowanych godzin przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola  zgodnie z  wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego ( GIS), które obowiązuję nas do odwołania oraz o zachowanie dystansu społecznego miedzy sobą, w każdej przestrzeni podmiotu. Należy  również dezynfekować dłonie przy wejściu do przedszkola oraz zakrywać usta i nos.

Wszelkie informacje dotyczące wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne są na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązującycych przepisów prawa.

                                                                                             Dyrektor Przedszkola

                                                                                                 Katarzyna Frank

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort oraz najwyższą jakość świadczonych przez nas usług przedszkolnych, w związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych informujemy, że w Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” Katarzyna Frank,  obowiązują zasady RODO.

Przyjęcie europejskich standardów bezpieczeństwa  danych osobowych oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, dają możliwość zagwarantowania Państwu że Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci, są bezpieczne. W tej chwili w naszym przedszkolu wszystkie etapy świadczenia usług przedszkolnych  są dokładnie dokumentowane i monitorowane. Zdobywane w ten sposób wnioski umożliwiają natychmiastowe korygowanie nawet najmniejszych odchyleń od obowiązujących procedur i standardów. Dzięki temu proces przetwarzania danych osobowych jest zawsze w pełni bezpieczny dla naszych Klientów.

Wierzymy głęboko, że podjęte przez nas działania dadzą Państwu jeszcze większy komfort w kontaktach z naszym przedszkolem

 KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest  Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” Katarzyna Frank ul. Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn, w imieniu której działa właściciel Katarzyna Frank Kontakt z Właścicielem:

  • drogą papierową na adres: Braterstwa Narodów 65, 82-500 Kwidzyn, oraz
  • mailowo: jedyneczka-kwidzyn@home.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Zadania bieżące przedszkola,  promocja osiągnięć córki/syna, udział w zajęciach i wyjazdach prowadzonych w placówce w których to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania usługi przedszkolnej

2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

Z zachowanie wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora np. organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń przedszkolnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu komputerowego), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzen

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „OŚWIADCZENIE”

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Nie możemy przejść obojętnie względem treści opublikowanych przez Wiceburmistrza Miasta Kwidzyna – Piotra Widza, w mediach społecznościowych (Facebook – profil Miasto Kwidzyn –
https://www.facebook.com/173011239831631/posts/1062037530928993/) w dniu 16.02.2021 r. Post ten wywołał niepokój nie tylko wśród rodziców, ale i pracowników przedszkoli. Burmistrz we wpisie poinformował, iż obecne organy prowadzące przedszkola prywatne mają zaprzestać prowadzenia tych placówek w obecnych budynkach, stanowiących własność miasta. Dotyczy to przedszkoli: Chatka Puchatka, Ekologiczne, Jedyneczka, Promyk, Radość, Smyk.
Czujemy się zobowiązane do przedstawienia Państwu naszego stanowiska
Jesteśmy przekonane, iż prezentowane stanowisko Burmistrza nie jest związane z troską o zapewnienie dzieciom miejsc w placówkach publicznych, tylko z tym, że w 2016 roku odważyłyśmy się wystąpić przeciwko Miastu na drogę sądową i walczyć o źle naliczane przez Urząd dotacje w poprzednich latach. W tych sprawach zapadło już kilka prawomocnych wyroków, które potwierdzają, że dotacje – na które nota bene w swoim wpisie powołuje się Wiceburmistrz – były przez lata źle wyliczane i w konsekwencji znacznie zaniżane. Miasto nie tylko wtedy nie poczuwało się do odpowiedzialności za swoje błędne decyzje, ale nie poczuwa się nadal. Pomimo prawomocnych wyroków sądów, władze uchylają się od ich wykonania i zaskarżają je w kolejnych instancjach, w których to również zapadają niekorzystne dla miasta wyroki, powodując dodatkowe koszty, za które płacimy my wszyscy jako podatnicy.
Co więcej, chcemy podkreślić, że wiele przedstawionych we wspomnianym poście informacji jest nieprawdziwych. Między innymi nieprawdą jest, że finanse przedszkoli nie podlegają kontroli, w przeciwieństwie do OPP. 87% wszystkich kosztów jest systematycznie kontrolowanych przez rewidentów Urzędu Miasta. Od ponad 20 lat żaden z naszych protokołów pokontrolnych nie zawierał uchybień w wydatkowaniu środków publicznych. Przedszkola Niepubliczne podlegają również kontroli Regionalnych Izb Rozrachunkowych. Co więcej, dodatkowo to właśnie Państwo od lat sprawujecie codzienną kontrolę nad działalnością placówek niepublicznych i ich jakością, co bezpośrednio przekłada się na naszą pracę, opiekę nad dziećmi, ich edukację, dodatkowe zajęcia i formy rozwoju. Podawane w poście argumenty Miasta stanowią zapewne próbę wprowadzania tzw. tematu zastępczego dla rzeczywistych przyczyn planowanej rewolucji.
Na dzień dzisiejszy Urząd nie potrafi wskazać nowych organów prowadzących, kryteriów w oparciu o które mają zostać wybrane nowe podmioty, oferty programowej przedszkoli, wysokości czesnego, kadry jaką dysponują czy też wyposażenia budynków. Planują zaś „hurtowo” zamknąć wszystkie dotychczas funkcjonujące placówki niepubliczne, zapewniając, że te zmiany odbędą się bez szkody dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli.
Chciałybyśmy Państwa poinformować, że jesteśmy gotowe nadal prowadzić nasze – a przez to i Wasze przedszkola. Mamy wspaniałą kadrę, z którą macie Państwo styczność każdego dnia, zgromadzone przez wiele lat wyposażenie, jak również wiedzę i umiejętności w prowadzeniu tego typu instytucji. Miasto, chcąc wszystko to nam – i Państwu – odebrać, będzie musiało na nowo samodzielnie wszystko zorganizować.
Mając na uwadze fakt, że chociaż w ten sposób możemy przekazać Państwu nasz punkt widzenia, dziękujemy za wszystkie słowa i deklaracje wsparcia jakie od Państwa otrzymujemy. Jest to dla nas bardzo ważne, że wykonywana przez nas i naszych pedagogów praca, jest przez Państwa tak bardzo doceniana.
Z wyrazami szacunku,
Dyrektorzy Przedszkoli Niepublicznych Jedyneczka, Promyk, Radość, Chatka Puchatka, Ekologiczne
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „OŚWIADCZENIE”
 

 

Pytania i odpowiedzi

Zastanawiasz się co Twoje dziecko będzie jadło w tym tygodniu? Nic prostszego – sprawdź nasz tygodniowy jadłospis


Ostatnie Wydarzenia